Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

lubiedzis
2963 09a3
Reposted from4777727772 4777727772 vianieprzygoda nieprzygoda

August 08 2019

lubiedzis

August 07 2019

lubiedzis
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
lubiedzis
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viawiksz wiksz
lubiedzis
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
lubiedzis
5853 4005 500
lubiedzis
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viawiksz wiksz
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme
lubiedzis

Kochany, cały mój świat dla ciebie zburzyłam i zbudowałam na nowo. Waliłam w niego wszystkim , co tylko było pod ręką, aż w końcu zaczął rozpadać się kawałek po kawałku. Głupia, mówili, zmienia wszystko dla jednego tylko faceta. Gdyby on jeszcze był coś wart. Ale oni nie wiedzieli, że mój świat i tak był chory, przesiąknięty nienawiścią i strachem. Pozbywałam się go z dziecięcą wręcz radością i wiedziałam, że kiedy zburzy się cały, ty będziesz mógł wejść i pomóc mi budować nowy. Całkiem inny. Nasz. Kochany. Świat dla ciebie zbudowałam. Nasz nowy dom. 


— _zabookowana
Reposted byjustfeel justfeel
lubiedzis
Boję się samotności. Potrzymasz mnie za rękę? Nie za mocno, żeby krew nie odpłynęła z mojego już wątłego ciała.Nie za lekko, muszę czuć twój dotyk, twoją obecność, jestestwo twoje, bycie tu. Prowadź mnie, asekuruj, chuchaj na mnie, podlewaj. Chcę być gliną w twoich rękach, która pod wpływem ciepła zamienia się w coś pięknego. Nadaj mi kształt. Jestem taka nijaka.
— _zabookowana
lubiedzis
Bardzo bym chciała stworzyć szczęśliwy dom. Taki, do którego będzie lubiło się wracać, pełen śmiechu i beztroski, ciepły, bezpieczny, z nie przeciekającym dachem. Taki, w którym będą liczyły się uczucia każdego z domowników i gdzie będzie można być sobą. Dom bez strachu. Bez wylewanych po cichu łez. Bez szlochu w poduszkę o czwartej nad ranem.
— _zabookowana

July 27 2019

lubiedzis
6505 2b3b
Reposted fromsixtus sixtus viawiksz wiksz
lubiedzis
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viawiksz wiksz
lubiedzis
9493 3a6a 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viashakeme shakeme
1570 31aa 500
Reposted fromrousmadder rousmadder viashakeme shakeme
lubiedzis
8160 15de 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
lubiedzis
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
lubiedzis
3112 0696 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme

September 28 2018

lubiedzis
9175 ca8b 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl