Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

lubiedzis
9175 ca8b 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawiksz wiksz
lubiedzis
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
lubiedzis
Reposted frombluuu bluuu
lubiedzis
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viawiksz wiksz
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz

January 16 2018

lubiedzis
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee

August 01 2017

lubiedzis
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viawiksz wiksz

July 25 2017

lubiedzis
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
lubiedzis
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje

May 10 2017

lubiedzis
4785 d41e

May 07 2017

lubiedzis
6883 2765 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

April 24 2017

5908 b581 500
Reposted fromshoutingwalls shoutingwalls viaszydera szydera
lubiedzis
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viaszydera szydera

April 14 2017

lubiedzis

April 13 2017

2420 ace7

petalier:

@weheartit /entry/201985054

Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viazapominanie zapominanie
lubiedzis
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie

April 06 2017

lubiedzis
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz

April 02 2017

lubiedzis
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera

March 10 2017

lubiedzis
3010 6127
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl