Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien

February 19 2017

lubiedzis
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viawiksz wiksz
Sponsored post
soup-sponsored
lubiedzis
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viagwiazdeczka gwiazdeczka
lubiedzis

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianadelle nadelle
lubiedzis
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viawiksz wiksz
lubiedzis
lubiedzis
3359 e199
Reposted frompeper peper viapsychoviolet psychoviolet
lubiedzis
6775 ab1e
Reposted fromrol rol viapsychoviolet psychoviolet

July 10 2015

lubiedzis
lubiedzis
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
lubiedzis
5993 c82a 500
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol viasputniksweetheart sputniksweetheart

July 09 2015

lubiedzis
rozgość się
przeliteruj kruche kości
sprawdź każde wcięcie
przekartkuj dokładnie
nie pomiń żadnego wersu

tam gdzie widzisz błędy -
dokonaj rozległej korekty
a tam gdzie widzisz braki -
wstaw siebie
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafairyland fairyland

July 07 2015

lubiedzis
chłopcze
twoja ukochana matka pyta
a kiedy to planujemy powiesić
matkę
nad łóżkiem
oczywiście boską i karmiącą

oboje się sobie uśmiechamy
kiedy ci o tym opowiadam
bo jak jej wyjaśnić sens
reprodukcji
pocałunku klimta
by nikogo nie wieszać
— Ewelina Kosik https://www.facebook.com/jakpieknieuwodzisznicosc
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viacytaty cytaty
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien

July 06 2015

lubiedzis
8441 faf5
Reposted fromIriss Iriss viacaataleya caataleya
lubiedzis
4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat vialentilka lentilka
lubiedzis
lubiedzis
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
lubiedzis
1496 c918
Reposted fromstylte stylte viasputniksweetheart sputniksweetheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...