Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

lubiedzis
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viasoko soko
lubiedzis
7608 6e05 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasoko soko
Sponsored post
soup-sponsored
lubiedzis
lubiedzis
lubiedzis
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
lubiedzis
9656 a307 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

August 16 2019

lubiedzis
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawiksz wiksz
lubiedzis

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lubiedzis

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viaEtien Etien
lubiedzis
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaEtien Etien
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
lubiedzis
lubiedzis
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viafenoloftaleina fenoloftaleina

August 09 2019

lubiedzis
2963 09a3
Reposted from4777727772 4777727772 vianieprzygoda nieprzygoda

August 08 2019

lubiedzis

August 07 2019

lubiedzis
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
lubiedzis
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viawiksz wiksz
lubiedzis
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...