Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

4160 1e8c
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viakatvont katvont
lubiedzis
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J.Podsiadło
Reposted fromawkwardx awkwardx viacaataleya caataleya
lubiedzis
Nie zmienisz tego w jaki sposób ja myślę i jak różne rzeczy odczuwam.
Reposted fromSuckMyDick SuckMyDick vialentilka lentilka
lubiedzis
2197 3017
Reposted fromscorpix scorpix vialentilka lentilka
lubiedzis
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaromantycznosc romantycznosc
lubiedzis
5414 2528
lubiedzis
lubiedzis
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
lubiedzis
lubiedzis
8889 d514 500
Reposted fromministerium ministerium vialentilka lentilka

June 24 2015

Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
lubiedzis
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viastaystrongangie staystrongangie

June 23 2015

lubiedzis
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreymouse greymouse
lubiedzis
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viagreymouse greymouse

June 22 2015

lubiedzis

Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.

Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.

Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?

Niepewność.

lubiedzis
ty lekko odsuwasz się, gdy ja
chcę ci zabrać wymyślony strach 
— Rogucki / jestem w tym niezła..

June 20 2015

lubiedzis
6837 2841 500
I jestem w raju...
Reposted fromfairyland fairyland
lubiedzis
[...] praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze chaotyczna. Gu­bisz się, tra­cisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bro­nić. Im większa miłość, tym większy chaos. 
— jonathan carroll
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty
lubiedzis
Na początku był chaos i prywatne trzęsienia ziemi. Kace, emocje i (nad)wrażliwość. Ból głowy, który rozpoczął się w świeżo malowanym sercu. Masochizm wspomnień o czasie gorączki i chłodzie czasu. Kosmos pocałunków i próżnia ciała. Rachunek milczenia i charakter odchodzenia. Ubywanie piwa i wódki, pustka po zapachu. Bo prawdziwe są tylko mandarynki na niebie. Szum słońca i zdmuchnięte chmury. Różowe słonie!
— Minimalistyczna, aforystyczna, lingwistyczna. Psychologiczna. Po prostu Kaja!" - Marek Czuku, poeta, krytyk literacki, publicysta
Reposted frombadblood badblood viacytaty cytaty
5120 5f6b 500
Reposted frompuremindx puremindx viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl