Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

lubiedzis
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee

August 01 2017

lubiedzis
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viawiksz wiksz

July 25 2017

lubiedzis
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
lubiedzis
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje

May 10 2017

lubiedzis
4785 d41e

May 07 2017

lubiedzis
6883 2765 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

April 24 2017

5908 b581 500
Reposted fromshoutingwalls shoutingwalls viaszydera szydera
lubiedzis
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viaszydera szydera

April 14 2017

lubiedzis

April 13 2017

2420 ace7

petalier:

@weheartit /entry/201985054

Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viazapominanie zapominanie
lubiedzis
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie

April 06 2017

lubiedzis
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz

April 02 2017

lubiedzis
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera

March 10 2017

lubiedzis
3010 6127
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien

February 19 2017

lubiedzis
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viawiksz wiksz
lubiedzis
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viagwiazdeczka gwiazdeczka
lubiedzis

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl