Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

lubiedzis

April 13 2017

2420 ace7

petalier:

@weheartit /entry/201985054

Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viazapominanie zapominanie
lubiedzis
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie

April 06 2017

lubiedzis
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz

April 02 2017

lubiedzis
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera

March 10 2017

lubiedzis
3010 6127
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien

February 19 2017

lubiedzis
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viawiksz wiksz
lubiedzis
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viagwiazdeczka gwiazdeczka
lubiedzis

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianadelle nadelle
lubiedzis
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viawiksz wiksz
lubiedzis
lubiedzis
3359 e199
Reposted frompeper peper viapsychoviolet psychoviolet
lubiedzis
6775 ab1e
Reposted fromrol rol viapsychoviolet psychoviolet

July 10 2015

lubiedzis
lubiedzis
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
lubiedzis
5993 c82a 500
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol viasputniksweetheart sputniksweetheart

July 09 2015

lubiedzis
rozgość się
przeliteruj kruche kości
sprawdź każde wcięcie
przekartkuj dokładnie
nie pomiń żadnego wersu

tam gdzie widzisz błędy -
dokonaj rozległej korekty
a tam gdzie widzisz braki -
wstaw siebie
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafairyland fairyland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl