Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

lubiedzis
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawiksz wiksz
lubiedzis

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lubiedzis

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viaEtien Etien
lubiedzis
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaEtien Etien
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
lubiedzis
lubiedzis
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viafenoloftaleina fenoloftaleina

August 09 2019

lubiedzis
2963 09a3
Reposted from4777727772 4777727772 vianieprzygoda nieprzygoda

August 08 2019

lubiedzis

August 07 2019

lubiedzis
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
lubiedzis
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viawiksz wiksz
lubiedzis
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
lubiedzis
5853 4005 500
lubiedzis
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viawiksz wiksz
lubiedzis
Reposted fromshakeme shakeme
lubiedzis

Kochany, cały mój świat dla ciebie zburzyłam i zbudowałam na nowo. Waliłam w niego wszystkim , co tylko było pod ręką, aż w końcu zaczął rozpadać się kawałek po kawałku. Głupia, mówili, zmienia wszystko dla jednego tylko faceta. Gdyby on jeszcze był coś wart. Ale oni nie wiedzieli, że mój świat i tak był chory, przesiąknięty nienawiścią i strachem. Pozbywałam się go z dziecięcą wręcz radością i wiedziałam, że kiedy zburzy się cały, ty będziesz mógł wejść i pomóc mi budować nowy. Całkiem inny. Nasz. Kochany. Świat dla ciebie zbudowałam. Nasz nowy dom. 


— _zabookowana
Reposted byjustfeel justfeel
lubiedzis
Boję się samotności. Potrzymasz mnie za rękę? Nie za mocno, żeby krew nie odpłynęła z mojego już wątłego ciała.Nie za lekko, muszę czuć twój dotyk, twoją obecność, jestestwo twoje, bycie tu. Prowadź mnie, asekuruj, chuchaj na mnie, podlewaj. Chcę być gliną w twoich rękach, która pod wpływem ciepła zamienia się w coś pięknego. Nadaj mi kształt. Jestem taka nijaka.
— _zabookowana
lubiedzis
Bardzo bym chciała stworzyć szczęśliwy dom. Taki, do którego będzie lubiło się wracać, pełen śmiechu i beztroski, ciepły, bezpieczny, z nie przeciekającym dachem. Taki, w którym będą liczyły się uczucia każdego z domowników i gdzie będzie można być sobą. Dom bez strachu. Bez wylewanych po cichu łez. Bez szlochu w poduszkę o czwartej nad ranem.
— _zabookowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl